Czy auto może odebrać osoba trzecia?

Tak, w takim wypadku wymagane jest upoważnienie.