Czy muszę rezerwować samochód?

Rezerwacja samochodu jest mile widziana, nie jest jednak wymagana. Przy braku rezerwacji nie mają Państwo gwarancji na dostępność konkretnego typu samochodu w oddziale.