Czy w przypadku kolizji lub wypadku nie z mojej winy ponoszę jakąś odpowiedzialność?

Nie, jeżeli została sporządzona notatka policyjna. W każdym przypadku wstrzymujemy kaucję do momentu wyjaśnienia sprawy.