Czy Waszym samochodem mogę wyjechać za granicę?

Poruszamy się tylko po terenie Polski.